พบน้ำรั่วไหลแจ้งเวรซ่อมบำรุง โทร. 2-2542, ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปิดก๊อกน้ำทุกครั้งหลังเลิกใช้, ข้าราชการท่านใดที่ย้ายสังกัด กรุณาโทรแจ้ง 2-6106
      
  

ข่าวประชาสัมพันธ์ /กิจกรรม

อัตราค่าน้ำประปา การคัดแยกขยะ  
           
วิธีตรวจสอบน้ำรั่วไหล วิธีใช้น้ำอย่างประหยัด  
         


งานเลี้ยงอำลาผู้เกษียณ 2559    
         
การใช้งานเครือข่าย
 
   
 
 
 
 
           

                                           

   

กองประปาและสุขาภิบาล กรมช่างโยธาทหารอากาศ

171 ถ.พหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

Copyright ? 2011. All Rights Reserved. Designed by Aesara